De Heemtuin Malden verzorgt al meer dan dertig jaar natuuronderwijs voor de basisscholen van de gemeente Heumen. Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw is een lespakket samengesteld in samenwerking met onderwijskundigen van de scholen. De onderwerpen die aan bod komen zijn toegesneden op de natuur in en om deze biotooprijke tuin.
Ook voor de volwassen worden regelmatig en/of op afspraak, excursies en lezingen georganiseerd.
Wil je meehelpen of wil je informatie, vul dan gerust het contactformulier in.

Vacature Educatiebegeleider, klik hier voor informatie

Lespakketen voor het basisonderwijs uit de gemeente Heumen

Onderbouw

In kleine groepjes, onder begeleiding van een educatiebegeleider, gaan de kinderen op onderzoek uit in de Heemtuin. Voelen, proeven, ruiken, luisteren en kijken naar de leuke dingen die de natuur ons biedt. Ze volgen daarbij een uitgezet pad, observeren kleine beestjes en doen de bewegingen na of gaan op zoek naar sporen.

Middenbouw

Op een speelse manier kennis vergaren en ervaringen opdoen zorgt voor leemomenten waar kinderen voor open staan. Onderwerpen die aan bod komen:  speuren naar sporen, land- en waterdiertjes, voorjaarsverschijnselen en najaarsverschijnselen.

Bovenbouw

De bovenbouwgroepen gaan vrijwel altijd in tweetallen de Heemtuin in waar zij zelfstandig een aantal opdrachten uitvoeren. Daarin worden zij bijgestaan door de educatiebegeleiders. Bijen, water, moestuin, akker, libellen en sprinkhanen vormen een greep uit het aanbod.