De Vereniging  Vrienden van de Heemtuin Malden, bestaat uit een vrijwilligersgroep van bijna 100 personen. Er zijn 10 werkgroepen en een bestuur.

Het doel van de vereniging is om het landschap te onderhouden. Dat landschap schetst een beeld van hoe het ruim 100 jaar geleden uitzag op deze plek. Dat onderhoud gebeurt volgens traditionele land- en bosbouw. Waar mogelijk wordt dit met hand gedaan gebruik makend van oude technieken. De biodiversiteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Educatie is een van de activiteiten die een grote plaats inneemt in de bewustwording van de plek van de natuur in ons leven. Op afspraak kunnen basisscholen een lespakket afnemen om de kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Voor volwassenen is het mogelijk om een rondleiding, door een deskundige gids, aan te vragen

Lidmaatschap

De Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden, kent werkende leden en donateurs. Alle werkende leden zijn onbezoldigd, financieel is de Vereniging afhankelijk van donaties en subsidie(s). 

 

Schenkingen, donaties en legaten

Donaties zijn altijd welkom, deze kun je doen door het gewenste bedrag over te maken naar  NL41 RABO 0131638211, tnv Vrienden van de Heemtuin Malden, ovv ‘donatie’ of ‘gift’. Je kunt ook de QR-code scannen en direct een bedrag overmaken.

Door onze ANBI-status kun je giften aan de Heemtuin bij de belastingaangifte opvoeren. Tussen de 1% en 10% van je verzamelinkomen is het een aftrekpost op je verzamelinkomen.

Denk ook aan de mogelijkheid van een periodieke schenkingsovereenkomst of opnemen van de Heemtuin in je testament.

Heb je vragen hierover, neem dan contact op met bestuur@heemtuinmalden.nl

zie ook de site van de belastingdienst via deze link

ANBI

 klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen en klik op onderstaande knop voor toegang jaarverslagen en beleidsplan