Pakket 3 Bovenbouw

De bovenbouwgroepen gaan vrijwel altijd in tweetallen

de Heemtuin in waar ze zelfstandig een aantal opdrachten uitvoeren.

Daarin worden ze bijgestaan door de educatiebegeleiders.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

vogels, biotopen, vlinders, bloemen,

onderzoek in het bos, onderzoek op de akker en

in de moestuin.
Lessen


>> Pakket 1

   Onderbouw


>> Pakket 2

 Middenbouw


>> Educatie