Inventarisaties:


Flora & Fauna


Door de werkgroep Inventarisatie Flora & Fauna zijn in 2015 tot 2017 de vijfjaarlijkse inventarisaties gedaan.


Inventarisatie flora Heemtuin Malden 2017

AkkerVerslagen:


Door de werkgroep Beheer de verslagen en rapportage:


Verslag Akkerseizoen 2016-2017


Verslag Akkerseizoen 2017-2018


Ontwikkeling en stand van zaken akkerflora