Vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep Educatie Heemtuin Malden


In de heemtuin Malden komen jaarlijks 70 klassen uit het basisonderwijs uit de gemeente

Heumen onder schooltijd langs. Zij krijgen een leeftijdsgerelateerde, boeiende les over diverse onderwerpen in de vrije natuur van de Heemtuin. De kinderen worden door vrijwilligers begeleid.

De werkgroep educatie zou, om haar vrijwilligersbestand te verjongen, graag versterking krijgen van mensen die van natuur en van kinderen houden, Tijdsinvestering wordt bepaald in onderling overleg, iedere  vrijwilliger wordt ingeroosterd. Het educatieseizoen loopt van begin april tot half juni en van begin september tot eind oktober.


Aanmelden kan via het formulier hier.

Werkgroep