Educatie

De diversiteit van flora en fauna maakt de Heemtuin een ideaal terrein voor natuuronderwijs en natuurbeleving. Men beschikt er over een lokaal boordevol lesmateriaal uit de natuur en een nog veel grotere lesruimte onder de blote hemel.


Educatiewerkgroep voor het primair onderwijs

De Heemtuin Malden verzorgt al meer dan 30 jaar natuurlessen voor de basisscholen in de gemeente Heumen. Zowel in het voorjaar als in het najaar bezoeken een aantal groepen de Heemtuin. De onderwerpen die aan bod komen zijn toegesneden op de natuur in en om deze biotooprijke tuin.

De schoolklassen worden hier ontvangen en rondgeleid door enthousiaste leden van de educatiegroep. De deskundigheid van deze educatiebegeleiders wordt gewaarborgd en vergroot door het volgen van een cursussen en door middel van regelmatige bijscholing.Tevens houdt een deel van de educatiegroep zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe lessen.

Lijkt het u leuk om educatiebegeleider te worden in de Heemtuin of wilt u een keer meedraaien meld u zich dan aan door middel van dit formulier.


Volwasseneneducatie

Behalve de schooleducatie kent de Heemtuin ook activiteiten voor volwassenen zoals lezingen, excursies en 'Open Zondagen' rond een bepaald thema, betrekking hebbend op de Heemtuin. Leden nemen hieraan gratis deel, niet-leden betalen een kleine vergoeding.

Lessen:

>> Pakket 3

   Bovenbouw

>> Pakket 2

   Middenbouw

>> Pakket 1

   Onderbouw