Het ven

Het ven in de heemtuin is kunstmatig. Er is een water-ondoorlatende leemlaag aangebracht en daarop veen uit De Peel. Het is aangelegd in 1980.Dat oude ven was al jaren lek. De toentertijd aangebrachte waterdichtende leemlaag was doorboord door de vlezige wortels van de voortwoekerende waterlelie. De laatste jaren verlande daarom het ven in snel tempo. Een treurige aanblik. Een idyllisch plekje leek verloren te gaan. Gelukkig kon dit worden voorkomen met deze restauratie.

Intratuin Tuinaanleg en Grondbedrijf Pouwels hebben in opdracht van de Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden in september 2016 het oude ven hersteld. Financiële ondersteuning door de gemeente Heumen en particuliere sponsoring maakten dit project mogelijk.


Bij dit project is het verdroogde ven eerst uitgegraven tot op 2 meter diepte en vervolgens bekleed met bentoniet matten.

Dit zijn matten van twee lagen textiel waartussen kleine deeltjes bentoniet (klei) zitten, die sterk zwellen wanneer deze in contact komen met water en zo het ven waterdicht maken.

Vervolgens zijn de matten afgedekt met een dikke kleilaag en kon het ven weer gevuld worden met enkele honderden kubieke meters (grond)water.

De droge heemtuin is weer verrijkt met een echt ven. De natuur mag nu even haar gang gaan. Binnen afzienbare tijd zag het ven er uit zien alsof het er al eeuwen ligt.


Echter om ongewenste begroeiing te voorkomen zal deze plek, net als het omringende bos, goed beheerd moeten worden in de komende jaren. Dit beheer zal worden gedaan door een bosgroep van Plurijn in samenwerking met vrijwilligers van de heemtuin. Zodoende blijft een idyllisch plekje in Malden behouden.

 

Biotopen