Biotopen

Het schraal graslandHet schraal grasland is een origineel element van het oudecultuurlandschap. Het is ontstaan op een braakliggende akker.  Door een gebrek aan mest kon de grond op een akker zo arm aan voedingsstoffen worden dat het verbouwen van gewassen niet meer lonend was. De akker werd verlaten en er kon zich spontaan een grasland op ontwikkelen. Vanwege het gebrek aan voedingsstoffen worden dergelijke graslanden "schraal" genoemd. Het grasland wordt eens per jaar, meestal in augustus, gemaaid en gehooid.


Plaatselijk wordt wat mest achtergelaten, net alsof een kudde schapen het grasland begraasd heeft. Op de bemeste plekken staan kruiden als duizendblad, grasklokje en sint-janskruid.

Op de armere plekken zandblauwtje, schapenzuring, muizenoor en hazenpootje. Vooral op een zonnige zomerdag krioelt het grasland van leven.

Allerlei soorten vlinders en andere insecten doen zich te goed aan de nectar in de bloemen en op de grond zoeken kevers, krekels en sprinkhanen naar voedsel. 

Ook hazelwormen en zandhagedissen tref je hier aan.