Pakket 3 Bovenbouw


Ook de lessen voor de bovenbouw zijn onlangs vernieuwd. De bovenbouwgroepen gaan vrijwel altijd in tweetallen de Heemtuin in waar zij zelfstandig een aantal opdrachten uitvoeren. Daarin worden zij bijgestaan door de educatiebegeleiders. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:  bijen & co, waterles (proefjes en waterzuivering), moestuin en akker, dierenonderzoek: libellen en sprinkhanen, boskist voor- en najaar.


Lessen


>> Pakket 1

   Onderbouw


>> Pakket 2

 Middenbouw


>> Educatie