Pakket 1 Onderbouw


De onderbouwgroepen gaan in kleine groepjes , 5 à 6 kinderen per groepje, onder begeleiding van een educatiebegeleider op onderzoek uit in de Heemtuin. Ze gaan voelen, proeven, ruiken, luisteren en kijken naar de leuke dingen die de natuur ons beidt. Ze volgen daarbij een uitgezet pad, waarbij ze op zoek gaan naar b.v. veranderingen in de natuur in het voorjaar en de herfst of zij observeren kleine beestjes en doen de bewegingen na of gaan op zoek naar sporen.
Lessen


>> Pakket 2

   Middenbouw


>> Pakket 3

  Bovenbouw


>> Educatie