Biotopen

De moestuin

Hoeveel kinderen weten nog hoe boerenkool of boontjes groeien?  De Heemtuin ziet het als belangrijke taak de vele schoolkinderen die de tuin bezoeken spelenderwijs en “proevenderwijs” bekend te maken met struiken, stronken en kroppen.


Van de “echte“ moestuiners komt wel geregeld kritiek op het soepele rups- en keverbeleid maar de vrijwilligers offeren graag een koolblaadje op aan de rupsen en reeën, en de worteltjes staan er eigenlijk voornamelijk voor de rupsen van de Koninginnenpage.