De houtwal

De houtwal is ook een overblijfsel uit vroeger tijden. Houtwallen hadden een dubbele functie. Enerzijds dienden ze als vee- en wildkering, anderzijds werd het hout dat erop groeide, voornamelijk eik, eens in de 10 tot 15 jaar gekapt en gebruikt als geriefhout (palen, bezemstelen en stelen voor gereedschap). Op geregelde afstand liet men “overstaanders” staan d.w.z. eiken die konden uitgroeien om later als balkhout voor de bouw te dienen.

De wal van de heemtuin is jarenlang niet meer als hakhoutwal in beheer. Hierdoor zijn de eiken die er op staan flink uitgegroeid. De houtwallen en de daarbij behorende greppels hebben vaak een gevarieerde plantengroei.


 

Biotopen