Het hakhoutbos

Tussen de houtwal en de Randwijksingel ligt een strook bos met een heel ander karakter. Het bos dat we hier zien is een hakhoutbos met overstaanders.

Onder overstaande eiken groeien diverse struikensoorten als meidoorn, veldesdoorn en hazelaar die om de 7 tot 10 jaar worden afgezet. Het takhout dat hierbij vrijkomt werd vroeger gebruikt voor het stoken van kachels en ovens terwijl de overstaande eiken waardevolle balken voor de bouw van schuren op konden leveren. Doordat periodiek alle struiken worden afgezaagd komt er ineens veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen een groot aantal plantensoorten kiemen en tot bloei komen. Zo kunnen de eerste jaren na het afzetten uitgestrekte tapijten voorkomen van dagkoekoeksbloem, look zonder look en stinkende gouwe.

Met het uitgroeien van de struiken verdwijnen deze soorten om na het afzetten opnieuw hun kans te grijpen. Daarnaast staan hier enkele grote taxussen die volledig uit mogen groeien.


 

Biotopen