Educatie

De diversiteit van flora en fauna maakt de Heemtuin een ideaal terrein voor natuuronderwijs en natuurbeleving. Wij beschikken over een bezoekersruimte boordevol lesmateriaal uit de natuur en een nog veel grotere lesruimte, namelijk: buiten onder de blote hemel.

Educatiewerkgroep voor het primair onderwijs.

De Heemtuin Malden verzorgt al meer dan 30 jaar natuurlessen voor de basisscholen in de gemeente Heumen. Zowel in het voor- en najaar bezoeken een aantal groepen uit onderbouw, middenbouw en bovenbouw de Heemtuin. De onderwerpen die aan bod komen zijn toegesneden op de natuur in en om deze biotooprijke tuin. De schoolklassen worden hier ontvangen en rondgeleid door enthousiaste leden van de educatiegroep. De deskundigheid van deze begeleiders wordt gewaarborgd en vergroot door middel van regelmatige bijscholing. Tevens houdt een deel van hen zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe lessen.

Lijkt het u leuk om educatiebegeleider te worden in de Heemtuin of wilt u een keer meedraaien meld u zich dan aan door middel van dit dit formulier.


Volwasseneneducatie

Behalve de schooleducatie kent de Heemtuin ook activiteiten voor volwassenen zoals lezingen, excursies en 'Open Zondagen' rond een bepaald thema, betrekking hebbend op de Heemtuin. Leden nemen hieraan gratis deel, niet-leden betalen een kleine vergoeding.

Lessen:

>> Pakket 3

   Bovenbouw

>> Pakket 2

   Middenbouw

>> Pakket 1

   Onderbouw