Vereniging “Vrienden van

de Heemtuin Malden”
Het Heemhuis, 

Bosweg 8a,

6581 KR Malden

Postbus 30,

6580 AA Malden

heemtuin@heemtuinmalden.nl

Dieuwke Oegema, voorzitter:

tel.: 06-23436385


Rabo: NL41RABO0131638211

Periodiek: De HeemrankBereikbaarheid

De Heemtuin Malden is niet direct per auto bereikbaar.

U kunt parkeren aan de Randwijksingel ter hoogte van nummer 123, 6581 CD Malden. Aan de overkant is een toegang naar de Heemtuin. Volg het 'Schelpenpad' tot aan de verharde Bosweg. Ga Linksaf. Na ca 60 meter ziet u links het Heemhuis en de entree van de Heemtuin.

Lidmaatschap van de vereniging.

De vereniging 'Vrienden van de Heemtuin Malden' kent werkende leden (vrijwilligers) en donateurs. De vereniging berust geheel op het werk van vrijwilligers en financieel gedeeltelijk op donateurs. Zij heeft geen betaalde krachten. Beloning, anders dan de vergoeding van gemaakte kosten, vindt dan ook niet plaats. Vrijwilligers verrichten al of niet in groepsverband, werkzaamheden voor Heemtuin Malden, zoals beheers-, bestuurs- of educatiewerk. Donateurs (betalende leden) sympathiseren met de opzet van heemtuin Malden en steunen met een financiële bijdrage. Contact over of aanmelden voor donatie kan hier met het formulier.  Er wordt dan contact met u opgenomen.

Alle leden ontvangen het mededelingenblad 'de Heemrank' en het jaarverslag, zodat men op de hoogte gehouden wordt van het wel en wee in Heemtuin Malden.

Meer weten?

Wilt u nader kennis maken met Heemtuin Malden of meer informatie over de vereniging, dan kunt u terecht in het Heemhuis. Bovendien vindt u daar ook onze informatiebulletins, een beschreven natuurpad, de kruidengids en fotokaarten.

Schenkingen, giften en legaten

Heemtuin Malden is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het onderhouden van de heemtuin o.a. afhankelijk is van inkomsten uit donaties en sponsoring. Doordat de Heemtuin de ANBI status heeft, zijn uw (particuliere) giften en legaten fiscaal aftrekbaar. Vraag uw notaris over de gang van zaken, als u hierin geïnteresseerd bent of kijk op www.schenken.nl

Giften zijn welkom op rekeningnr. 131638211, t.n.v. Vrienden van de Heemtuin Malden, o.v.v. 'Gift'. U kunt ons dus zeer voordelig structureel steunen als u uw giften vastlegt in een notariële akte. U mag uw donatie dan volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Uw voordeel kan oplopen van bijna 16 tot 52 procent van uw donatie. Stel u doneert € 12,50 per maand. Dat is € 150 per jaar. Als u in de inkomstenschijf van 42% valt, dan kunt u bijna € 65 van de Belastingdienst terugkrijgen. Iedere persoonlijke situatie is uiteraard anders. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel u kunt terugkrijgen.

Klik hier om de alfabetische lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) te openen. Vul als zoekterm in: "Heemtuin Malden". U vindt de Heemtuin onder de naam: VERENIGING VRIENDEN VAN DE HEEMTUIN MALDEN. De gegevens over de vereniging zoals vereist door de Belasingdienst vind u hier.

Het meerjarig donatieformulier van de Belastingdienst kunt u hier downloaden.


Colofon


Teksten / Fotografie:

leden van de vereniging

(tenzij anders vermeld)

Vormgeving:

Johan Derksen


© 2019 Vereniging ‘Vrienden van de Heemtuin Malden’.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke toestemming.