Het oude cultuurlandschap, zoals dat tot in het begin van de vorige eeuw nog veel in de gemeente Heumen en omgeving voorkwam, omvat biotopen kenmerkend voor de voedselarme droge zandgronden.

In deze biotopen komen meer dan 70 planten-, paddenstoelen- en diersoorten voor van de “rode”lijst.

Het gaat alleen van de paddenstoelen al om 50 soorten en van twee soorten is zelfs geen andere vindplaats in Nederland bekend.

Veel van deze zeldzame soorten zullen alleen met het continueren van ouderwetse beheermaatregelen duurzaam kunnen overleven.

Biotopen

Biotopen