De akkers

De huidige akkers van de Heemtuin zijn tussen 1860 en 1890 ontstaan door de ontginning van een stuk heide ten oosten van het dorp Malden. Na een aantal jaren in onbruik te zijn geraakt, zijn deze akkers in 1979 door de vrijwilligers van de Heemtuin weer in gebruik genomen. We proberen dit stukje historisch landschap zoveel mogelijk te beheren op de wijze zoals dat vóór 1950 gebruikelijk was. Dat betekent heel veel handwerk, vooral in de zomermaanden tijdens de oogst!


Op onze akkers verbouwen we een aantal gewassen die je tegenwoordig nog maar zelden of helemaal niet meer op Nederlandse akkers tegen zult komen, zoals de granen winterrogge, haver, pauwengerst, eenkoorn, emmertarwe, spelt en verder paardenbonen (kleine tuinboon), huttentut (oliegewas) en vlas (olie- en vezelgewas).


Alle gewassen worden met de hand geoogst. Zo wordt de winterrogge elk jaar op traditionele wijze met zicht en pikhaak gemaaid en wordt daarna in schoven op het land gezet om uiteindelijk met dorsvlegels gedorst te worden.


Speciaal voor onze bijen wordt elk jaar een veld ingezaaid met phacelia; een gewas met veel nectarrijke paarse bloemen.


Verder proberen we op onze akkers ook kenmerkende akkerflora in stand te houden o.a. door weinig of niet te bemesten en de verbouwde gewassen betrekkelijk dun in te zaaien. Wie er oog voor heeft kan op onze akkers een aantal zeldzame en bedreigde soorten akkerflora ontdekken!


Meer over de akker:

lees de akkerverslagen en de ontwikkeling en stand van zaken akkerflora.

 

Biotopen